Aiseesoft

Regulamin

Poświęć kilka minut, aby poznać nasze zasady i warunki. Korzystanie z naszej strony internetowej i wszystkich złożonych na niej zamówień jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie poniższych warunków i zasad.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Za pośrednictwem strony internetowej Aiseesoft masz dostęp do różnych zasobów i treści. Obejmują one oprogramowanie, strony internetowe, dane, wiadomości, tekst, obrazy, fotografie i grafikę. Poniżej przedstawiono warunki umowy prawnej między Tobą a Aiseesoft Studio. Uzyskując dostęp do witryny lub korzystając z niej lub treści udostępnianych w witrynie lub za jej pośrednictwem, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz korzystać ze strony internetowej Aiseesoft. Możemy zmienić Warunki użytkowania i Politykę prywatności w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zmienione Warunki użytkowania i Polityka prywatności zaczną obowiązywać po opublikowaniu.

Korzystanie z oprogramowania: Każde użycie oprogramowania podlega umowie licencyjnej na oprogramowanie, która jest dołączona do oprogramowania lub do niego dołączona. Pobierając, instalując lub korzystając z oprogramowania z tej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś warunki umowy. W przypadku, gdy oprogramowanie udostępnione w witrynie lub za jej pośrednictwem nie jest objęte licencją do użytku zgodnie z Warunkami licencyjnymi dotyczącymi oprogramowania, możesz korzystać z oprogramowania z zastrzeżeniem następujących warunków:
(a) Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do osobistych, informacyjnych, niekomercyjnych celów;
(b) Oprogramowanie nie może być w żaden sposób modyfikowane ani zmieniane;
(c) Oprogramowanie nie może być redystrybuowane.
Wszelkie prawa, tytuły i udziały, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone

Wykorzystanie materiału: Wszystkie loga, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną (łącznie „Znaki”) firmy Aiseesoft lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub dystrybucja jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Aiseesoft jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znak towarowy, prywatność i wszelkie inne obowiązujące prawa lub przepisy prawne.

Odszkodowanie: Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać firmę Aiseesoft, jej podmioty stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym opłatami adwokackimi, wynikającymi z lub związanymi z treści użytkownika, korzystanie z Witryny lub naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków.

Prawa autorskie: Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są własnością i są licencjonowane przez Aiseesoft Studio. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane, dostosowywane ani przetwarzane w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób lub w jakichkolwiek mediach bez uprzedniej pisemnej zgody Aiseesoft Studio. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji z kopii treści.

Znaki towarowe: Znaki towarowe, logo i znaki usług („Znaki”) wyświetlane w tej Witrynie są własnością Aiseesoft lub innych stron trzecich. Użytkownikowi nie wolno używać Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Aiseesoft lub strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. Aiseesoft i logo Aiseesoft są znakami towarowymi Aiseesoft Studio.