Jak korzystać z konwertera Aiseesoft WMV

WMV w naturalny sposób pasuje do programu Windows Media Player, który jest zintegrowany z systemem operacyjnym Windows. Podczas gdy dzisiejsze kamery cyfrowe i smartfony zwykle używają formatu MP4, konieczne jest przekonwertowanie pliku WMV na format MP4, ponieważ MP4 jest tak popularnym formatem, który umożliwia oglądanie plików wideo na większej liczbie urządzeń. Postępuj zgodnie z poniższym artykułem i dowiedz się, jak używać Aiseesoft WMV Converter do konwersji plików WMV na MP4 i inne formaty wideo.

Darmowe pobieranie Kup teraz

Jak przekonwertować WMV na MP4 i inne formaty

1. Uruchom instalator i zakończ instalację tego programu krok po kroku. Uruchom go, a zobaczysz interfejs jak poniżej.

Pierwsze kroki

2. Kliknij przycisk „Dodaj plik”, aby otworzyć okno przeglądania i wybierz pliki wideo, które chcesz przekonwertować. Pliki te zostaną wyświetlone jak poniżej.

dopasuj efekt wideo

3. Kliknij przycisk „Profil” i wybierz z listy rozwijanej format MP4 zgodny z Twoim urządzeniem.

wybierz profil

4. Rozpocznij konwersję plików WMV do MP4, klikając przycisk „Konwertuj” w prawym dolnym rogu.